<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">

Klar for kjørebok men lite lysten på snakke om det på jobb?

Geir og Susanne

Synes du sjefen burde vurdere kjørebok?

Si fra til oss så tar vi kontakt anonymt for å høre om hun eller han er enig .