<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">
autogear-poweroffice-circle-1

PowerOffice Go

Integrasjon for å overføre nøkkeltall for kjøregodtgjørelse og firmabilbeskatning varebil klasse 2 direkte fra Autogear til PowerOffice Go.

Autogears integrasjon sender nøkkeltall til lønnslinjer direkte fra Autogear til PowerOffice Gos lønnssystem. I PowerOffice Go dukker turene og bompengene som har blitt sendt opp som samleposter på lønnslippen. Regnskapsføringen av kjøregodtgjørelse og variabel firmabilskatt vil dermed foregå automatisk.

Autogear er et norsk teknologiselskap som er spesialisert på elektronisk kjørebok til bruk i biler som brukes både i jobb og privat. Selskapet har levert elektronisk kjørebok i 10 år og har hovedkontor i Oslo.

PowerOffice er en norsk leverandør av økonomisystemer for små og mellomstore bedrifter. Siden 1998 har selskapet hatt som mål å automatisere alle arbeidsprosesser som kan automatiseres slik at regnskapet fører seg selv.

Disse passer integrasjonen for:

Integrasjonen passer for bedrifter med folk på veien som har elektronisk kjørebok fra Autogear.

Bedrifter velger Autogear fordi de ønsker å sikre effektiv og riktig registrering av kjøregodtgjørelse og fimabilskatt for de ansatte, oppfylle krav fra revisor og Skatteetaten, og unngå bortkastet tid på manuell føring.


Slik fungerer det:

  • En GPS-enhet i bilen din registrerer automatisk all kjøring og alle bompasseringer.
  • Alle turene dine kommer fortløpende inn i innboksen din i Autogear. Systemet kalkulerer beløp og avstander for hver tur.
  • Som regnskapsfører har du stor fleksibilitet når det gjelder hva slags arbeidsflyt i Autogear som de ansatte skal følge. Du følger en veiviser for å bygge lønnsrapporten der du kan velge periode, sats og ansatt som skal sendes til PowerOffice Go.
  • Tallgrunnlaget dukker opp som lønnslinjer i PowerOffice Go med riktig lønnsart for kilometer, bompenger, tillegg etc.


Slik kommer du i gang:

  1. For å aktivere Autogears integrasjon må du ha et aktivt Business-abonnement hos Autogear. Kontakt oss på tlf 21080260 for mer informasjon eller bestill her: https://www.autogear.com/no/product-selector

  2. Når du har fått opprettet en konto må du legge til Autogear-integrasjonen i PowerOffice Go. Klikk her for full fremgangsmåte på våre hjelpesider.

 

Tilbud til PowerOffice-kunder:
Prøv Autogear gratis i 60 dager

Les mer