<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">
autogear-collage-mail

Funksjoner i Autogear

Autogear er en kjørebok skreddersydd for biler som brukes både i jobb og privat

Registrering av kjørte turer

 • GPS-enhet som ikke krever fast installasjon (Fastmontert, OBD2 eller 12 volt)
 • Automatisk start og stopp av turer
 • Automatisk registrering av kjørerute og kilometer - med oppdaterte satser
 • Automatisk sjåførgjenkjenning (Tilbehør: Autogear Driver ID
 • Automatisk registrering av bompenger og ferjer
 • Kallenavn på adresser - gjør kjøreboken mye lettere å lese og kan fange opp all parkering i samme område under samme navn (f.eks i området rundt en byggeplass)


Kvalitetssikring av turer

 • Autokorrigering av startsted - i tilfelle GPS-signalet er litt dårlig ved start
 • Fleksibel innstilling av stopptid før løsningen lager en ny tur
 • Google Maps-optimalisering av GPS-data for forbedret nøyaktighet


Sortering av turer (mellom jobb og privat)

 • Støtte for alle satser og tillegg
 • Automatisk sortering med regler basert på tid, sted, ukedag og dato
 • Innebygget adressebok med kallenavn, formål og jobb/privat. Mulig å laste opp kundelister etc.
 • Kartvisning på hver eneste tur for raskere gjenkjenning og sortering


Behandling av turer

 • Webløsning som tilpasser seg skjermstørrelsen - lett å bruke på mobil
 • Bruk innboks, utboks og arkiv for å enkelt holde rede på hvilke turer du er ferdig med
 • Søk på hva som helst i innboksen
 • Velg ut hvilke turer du vil se og endre på basert på tid, sted, sjåfør eller kjøretøy


Rapportering

 • Leveringsklare krav om kjøregodtgjørelse i pdf-format eller Excel
 • Lønnsrapport som viser sammenlagt kjøring per ansattflåte
 • Fleksibel rapporteringsmodul for spesialrapporter
 • Automatisk utsendelse av rapporter - f.eks. hver uke eller måned
 • Riktig beregning av både kjøregodtgjørelse og kilometerbasert firmabilbeskatning - med regnskapsvennlig sammendrag
 • Merk og rapporter turer basert på prosjekter
 • Miljørapport
 • Tidsrapport for fakturering

Hjelp til effektiv drift

 • Flåtestyring - Se oversikt over biler på kart i sanntid
 • Ta ut rapport på alle turer til en gitt adresse - f.eks. til fakturering
 • Spor bilen


Brukere/tilgang

 • Støtte for flere brukere på samme konto - gi tilgang til hvem du vil
 • Ulike brukere kan ha ulike retftigheter i forhold til hva de kan se og endre
 • Støtte for flere biler og sjåfører på samme konto


Personvern

 • Mulighet til å sørge for at kun sjåfører ser private turer
 • Sikker innlogging med Microsoft-teknologi
 • Drift i tråd med GDPR og med personvern i sentrum


Integrasjoner

 • Tripletex (kjøregodtgjørelse) inkl. støtte for prosjekt
 • Visma .Net Expense (kjøregodtgjørelse)
 • PowerOffice Go (lønnsmodul, kjøregodtgjørelse og variabel firmabilbeskatning)
 • De fleste lønnssystemer gjennom eksport av lønnsfil (firmabilbeskatning)


Hjelp og støtte

 • Kundeservice på epost og telefon
 • Hjelpeartikler på nett for alle vanlige spørsmål
 • Book tid for opplæring / oppfølging med ekspert når du vil (Autogear Business)


Apper

 • Autogear Driver (iOS / Android)
 • Autogear Locator (iOS / Android)
 • Autogear webapplikasjon (Browsere)
Godkjenningsmodul
 • Innebygget funksjon for leders godkjenning av kjøregodtgjørelse

New call-to-action

Autogear brukervennlig elektronisk kjørebok