<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">

Få gratis demo av
Autogear kjørebok 

 

 

Pris fra 99 kr pr. mnd.

Autogear Preselects_December 2022_Kyle Meyr_LR0010

 

Autogear består av en GPS-enhet til bilen og en nettløsning. GPS-enheten plugges enkelt inn i bilen. Når pluggen er på plass er du i gang.

Kjør som vanlig

Autogear er best på automatisk klassifisering av turer og alle bompasseringer blir loggført med korrekt beløp.

Elektronisk kjørebok - Motta utbetaling

Løsningen sorterer turer automatisk og gjør rapportering til en lek. Rapporter finnes i pdf og Excel-format. Du kan også sette opp automatisk utsendelse av rapporter via epost.
 

New call-to-action

Har du spørsmål?

Ring oss gjerne på 21 08 02 60, eller klikk her for å bli kontaktet.