<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">

Få gratis kjørebok i Excel

Screen_shot_1.png

Å føre kjørebok i Excel er veien å gå for de som vil føre løpende kjøring manuelt.  

Denne Excel-malen har alt du trenger:

  • Oppdaterte satser
  • Utregning av tillegg
  • Klar til signering etter utskrift

Vi i Autogear lager automatiske kjørebøker for å sikre deg full kjøregodtgjørelse. Vi sender deg derfor litt informasjon om oss etter at du har lastet ned denne malen.

Les mer om Autogear AS på autogear.no.