<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">

Kalkulator for kjøregodtgjørelse i din bedrift - Regn ut hvor mye tid dine ansatte bruker på føring av kjørebok

HPCalc

Tid er penger. Vil du at dine ansatte skal bruke tid på å levere eller dokumentere?

Fyll ut vår kalkultaor og finn ut hvor mye tid og penger som går med på manuell føring av kjøregodtgjørelse.