<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">

Få full kjøregodtgjørelse

Ta kjøreboktesten og se om elektronisk kjørebok lønner seg for deg.

coin-car
  • Få raskt svar. Testen tar bare noen minutter


  • Finn ut om du kan spare tid og penger


  • Tar høyde for bomstasjoner og passeringer


START KJØREBOKTESTEN  >