<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">

cowi

COWI møter krav om elektronisk kjørebok og kutter 66% i tidsbruk med Autogear

COWI ble grunnlagt i Danmark i 1930 og er et ledende rådgivende ingeniørselskap med kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging. Selskapet har 6600 ansatte globalt, hvorav 1100 jobber i Norge. I 2017 oppnådde COWI sitt beste regnskapsmessige resultat noensinne.

Seksjon for Geomatikk består av 10 medarbeidere med base i Fredrikstad og Oslo. Seksjonen har et nært samarbeid med COWIs øvrige fagmiljøer, og arbeider med datafangst for prosjektering knyttet til vann, industri, bygninger, samferdsel og byutvikling.

 

Utfordringen: Varebilene til COWI måtte utstyres med elektronisk kjørebok for å unngå full firmabilbeskatning etter nye regler i 2016

De ansatte i Seksjon for Geomatikk kjører land og strand rundt - med spesialinnredede Mercedes Vitoer med mye utstyr. Selskapet eier bilene, men fordi ansatte ofte drar rett på oppdrag om morgenen så parkeres bilene hjemme. Bilene brukes derfor også til privat kjøring innimellom.

Før omleggingen av reglene rundt beskatning av varebil klasse 2 i 2016 så hadde de ansatte rapportert privat kjøring manuelt ved bruk av skjema i Excel. Etter at de nye reglene var blitt kjent måtte selskapet begynne å bruke elektronisk kjørebok for å unngå full firmabilbeskatning. Nå gjaldt det bare å velge riktig.

 

Det var superenkelt å komme i gang med Autogear elektronisk kjørebok.”

 

Kjell E. Skullerud

Kjell E. Skullerud
Seksjonsleder for Geomatiķk i COWI Norge


Løsningen: Smertefri overgang til elektronisk kjørebok etter å ha vurdert de ulike løsningene på markedet

Økonomisjefen var den som først ble kjent med regelendringene. Han gjorde research på nett og fant fram til Autogear som en potensielt riktig leverandør. Sammen med seksjonsleder Kjell E. Skullerud kontaktet han Autogear for å sjekke om Autogear kunne være riktig valg. Sentrale aspekter var brukervennlighet, nøyaktighet og at man ikke skulle behøve å ta bilene inn på verksted for å få på plass nødvendige GPS-enheter.

“Etter å ha orientert oss i markedet så virket Autogear som det riktige valget for COWI, og vi er svært fornøyd med deres elektroniske kjørebok.”, sier Skullerud

Nå tar selskapet ut en rapport hver måned som gir oversikt over privat kjøring for de ansatte. Dette benyttes til å rapportere inn kilometerbasert underlag for firmabilbeskatning, noe som fører til store besparelser sammenlignet med normal firmabilbeskatning for varebil - uten elektronisk kjørebok.


Resultat: 66% reduksjon i tidsbruk, fortsatt lav firmabilbeskatning og riktigere underlag for fakturering

Med Autogear har Seksjon for Geomatikk blitt kvitt jobben med å føre kjøring manuelt i Excel, og tiden som går med til administrasjonsarbeid i forbindelse med firmabilbeskatning måles i minutter i stedet for timer. Selskapet anslår at de bruker 66% mindre tid enn tidligere.

Innføringen av Autogear førte også til at faktureringsgrunnlaget for kjøring ble riktigere. Tidligere hadde kun kjøring til og fra oppdragsstedet blitt registrert, mens etter Autogear har man også hatt anledning til å fakturere for småkjøring rundt omkring på oppdragsstedet uten et overveldende manuelt arbeid.

Vi er veldig fornøyd med kundeservice hos Autogear og måten de gir tilbakemelding på..

Kjell E. Skullerud
Seksjonsleder for Geomatiķk i COWI Norge


“Forbedringene i underlaget for viderefakturering av kjøring er i seg selv nok til å dekke inn kostnaden av Autogear med god margin” sier Skullerud.

Sist men ikke minst har COWI som en del av sin kundeservice hatt god nytte av å kunne svare kunder på hvor biler har vært til spesifikke tidspunkter og i forbindelse med ulike prosjekter. Når COWI selv har henvendt seg til Autogears kundeservice så har de følt seg like godt ivaretatt.
 

Elementer i verdien COWI får fra Autogear:

  • Firmabilbeskatning basert på faktisk kjøring i stedet for bilens listepris
  • 66% reduksjon i medgått tid for føring av kjørebok i forhold til tidligere
  • Bedre underlag for å svare på henvendelser fra kunder
  • Riktigere fakturering etter at korte turer på hver oppdragssted ble fanget opp

 


Bruker de ansatte i din bedrift alt for mye tid på å skrive manuell kjørebok?

Regn ut hvor mye tid dine ansatte bruker på føring av kjørebok

COWI

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap innen rådgivning og prosjektering knyttet til bygninger, samferdsel, industri, energi, miljø og vann.

www.cowi.no

Hovedkontor
Oslo

Bransje
Byggeteknisk konsulentvirksomhet

Ansatte
1100

Biler med Autogear
10

Formål med kjøreboka
Bergene skatt av km kjørt privat med varebil klasse 2.