<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">

Nyhet: Nå kan du bytte beskatningsmodell for bil med grønne skilter når det passer deg

Vil du endre beskatningsmodell for privat bruk av yrkesbil til individuell fastsettelse basert på faktisk bruk? Det kan lønne seg!

Fra 2016 endret finansdepartmentet hvordan man skal skatte av fordel ved privat bruk av yrkesbil. Nå må man ikke lenger betale full firmabilbeskatning som kun baserer seg på hvor mye bilen er verdt. (Derav navnet sjablonmetoden.) I stedet kan man for visse biltyper få påslåg på skattbar inntekt basert på hvor langt man kjører. Dette kalles individuell fastsettelse av skattbar fordel.

Fordelssatsen for privat kjøring er satt til 3,40 kr per km. Med privat kjøring menes kjøring mellom hjem og arbeidssted og annen privat kjøring.

De nye reglene gjelder:

  • Varebiler klasse 2
  • Lastebiler under 7501 kilo

Hvem lønner det seg for?
Metoden med indivduell fastsettelse lønner seg ofte, men ikke i alle tilfeller. Dersom man kjører mye privat eller har en svært dyr bil vil det allikevel kunne lønne seg å skatte med "tradisjonell" firmabilbeskatning. Du bør regne på dette selv hvis bilen brukes mye privat. Dersom du har en bil som koster 300.000 ny og som du kjører mindre enn 13.000 km per år så vil det f.eks. lønne seg å benytte individuell verdsettelse.

I praksis vil det for de fleste være snakk om mindre privat kjøring og man kan derfor som hovedregel si at det lønner seg å benytte seg av den nye ordningen.

Krav om elektronisk kjørebok
For å bruke denne metoden er det krav at yrkeskjøringen dokumenteres med en elektronisk kjørebok. Med denne skal man registrere all yrkeskjøring. Ved å sammenligne endring i kilometerstand og dokumentert yrkeskjøring kan man dermed regne ut hvor langt man har kjørt privat. Den fordelen man har fått av å få låne bilen skattlegges ved at det innberettiges 3,40 kr per km privat kjøring som lønn.


Regelendringer fra 21. februar 2017

Tidligere var det et krav at man bare kunne endre beskatningsmodell ved årsskiftet. I februar 2017 åpnet Skatteetaten imidlertid opp for at man kan endre beskatningsmodell på det tidspunktet man skaffer seg elektronisk kjørebok. Endringene gjelder fra første hele måned man har elektronisk kjørebok montert.


Hvor mye koster en elektronisk kjørebok fra Autogear?

En helautomatisk kjørebok med SIM-kort koster fra 199 kr/mnd inkl. mva. Klikk her for å bestille.


Hvorfor skal jeg velge Autogear?

  • Vi vet at kundene våre ønsker enkelhet. Derfor har vi blitt best på automatikk - både sortering av turer og registrering av bompenger går av seg selv.
  • Vi er enkle å handle med fordi vi er kunderådgivere - ikke pushy selgere. Beviset for dette er at vi har 100 dager fri returrett og ingen bindingstid. Du må tjene for at vi skal tjene.
  • I motsetning til de fleste andre i bransjen så gjør vi kun én ting: elektronisk kjørebok. Dersom du vil ha ekstratjenester så må du gå et annet sted. Dersom du vil ha noen som er 100% fokusert så bør du snakke med oss.
  • Våre GPS-enheter krever ingen montering, er godkjent av Møller og er innstilt på nøyaktighet framfor lave datakostnader.
  • Vi har en gjennomtestet nettløsning med integrasjoner mot ledende økonomisystemer som Visma.Net Expense, 24SevenOffice og Xledger.
  • Vi er lett å komme i kontakt med, snakker et språk alle forstår og venter ikke på at du skal ta kontakt med oss dersom det oppstår problemer.
  • Vi har en prismodell som er rett fram og uten ekstrakostnader.
  • Autogear har tilbudt elektronisk kjørebok siden 2006 og har en løsning som oppfyller alle offentlige krav til elektronisk kjørebok.